Thủ tục để mua bán ô tô công ty và một số lưu ý

Bên bán phải đóng dấu vào phần người bán hàng kèm theo dấu chức danh. Nội dung hóa đơn cần ghi rõ bán xe nhãn hiệu gì, biển số, số khung, số máy.

Khi mua bán xe ô tô đăng ký công ty, bạn cần lưu ý những giấy tờ sau để trong quá trình đăng ký sang tên không gặp phiền hà từ bên thuế và công an
công ty và lưu ý
Giấy tờ cần thiết khi mua đăng ký công ty:
– Hợp đồng mua bán
– Hóa đơn GTGT
– Quyết định bán xe
– Biên bản họp hội đồng thành viên của công ty bán (đối với công ty có đăng ký kinh doanh mua bán ô tô không cần)

Những lưu ý trong quá trình kiểm tra những giấy tờ trên:
1. Hóa đơn GTGT: không đóng dấu treo vào hóa đơn, nhiều trường hợp lên công an đăng ký đã bị trả hồ sơ về bổ sung. Bên bán phải đóng dấu vào phần người bán hàng kèm theo dấu chức danh. Nội dung hóa đơn cần ghi rõ bán xe nhãn hiệu gì, biển số, số khung, số máy.
2. Thông tin trên đăng ký xe và giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty: cần so sánh xem tên công ty và địa chỉ trên đăng ký có trùng với giấy phép đăng ký kinh doanh, nếu có thay đổi thì bổ sung thêm bản sao đăng ký kinh doanh của công ty trong hồ sơ đưa công an
3. Mẫu dấu của công ty bán: cần hỏi bên bán có thay đổi mẫu dấu từ lúc đăng ký xe đến thời điểm hiện tại. Nếu thay đổi thì cần lấy bản sao đăng ký mẫu dấu để bổ sung trong hồ sơ vì bên công an sẽ so sánh mẫu dấu hiện tại với mẫu dấu trong hồ sơ gốc của xe
4. Công ty bán tạm dừng hoạt động: cần liên hệ với chi cục thuế quản lý doanh nghiệp để mua hóa đơn hoặc đợi công ty bán phát hành hóa đơn mới
5. Công ty bán giải thể: cần bổ sung quyết định giải thể, lên chi cục thuế mua hóa đơn hoặc lấy hóa đơn từ đơn vị được công ty giải thể ủy quyền giải quyết tài sản.

Trường hợp đăng ký ở tỉnh khác cần đóng dấu của công ty cũ vào Tờ khai di chuyển 02 bản

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *