nguồn gốc hãng xe kia

Giải nghĩa bí mật tên của hãng xe Kia

Quá trình sản xuất xe tải ba bánh còn kéo dài tới năm 1973, tính tới thời điểm đó công ty đã bán được 25.000